PiS chce inwigilować konta Polaków! - Konfederacja

PiS chce inwigilować konta Polaków!

Politycy Konfederacji odnieśli się do procedowanego na na obecnym 26 posiedzeniu Sejmu projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. – „W rzeczywistości ta ustawa polega na umożliwieniu inwigilowania kont bankowych wszystkich polskich obywateli”.

Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła 10 lutego z poprawkami, projekt wdrażający unijną, piątą dyrektywę AML, która mówi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, który związany jest z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw.

Poseł Jakub Kulesza: W rzeczywistości ta ustawa polega na umożliwieniu inwigilowania kont bankowych wszystkich polskich obywateli.”poseł zaznaczył, że ustawa jest wynikiem unijnej dyrektywy, której celem jest zwalczanie terroryzmu. Powodem jej wprowadzenia były zamachy zorganizowane przez islamskich radykałów w Belgii i we Francji w 2015 i 2016 roku. – „Dziwnym trafem zamachy te, które przetoczyły się przez Europę, nie były powodem sprzeciwu wobec nieograniczone imigracji z krajów, w których terroryzm jest na porządku dziennym, a są powodem do odbierania podstawowych wolności i inwigilowania obywateli.”

„Jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych powiedział: Gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, nie będziemy mieć ani jednego, ani drugiego. Powiedział to Benjamin Franklin i jest to idealne podsumowanie tych działań, dążących do odebrania nam wolności pod płaszczykiem walki z terroryzmem.”

Paweł Usiądek (Ruch Narodowy): „Mamy do czynienia z problem na trzech poziomach. Jeden to jest inwigilacja, co jest oczywistym dla wszystkich, że pełen dostęp do informacji najbardziej prywatnych i skrytych, powoduje, że te informacje mogą być nadużywane, przez służby, które będą tymi informacjami dysponować. (…) Drugim problemem jest tzw. mapowanie majątku. Wiemy już z przecieków prasowych, że MF pracuje nad wprowadzeniem podatków majątkowych. Aby to zrobić, rząd musi wpierw zmapować pieniądze, majątek, które są w posiadaniu Polaków. (…) Trzecim problemem jest projekt Polski bezgotówkowej. Ta sytuacja, która ma miejsce w Europie, przypomina mi sytuację z USA, kiedy to najpierw zmapowano majątek Amerykanów pod kątem posiadania przez nich złota, a potem wprowadzono rozwiązania, które zerwały link (związek) dolara ze złotem.”

Pojawiają się szereg wątpliwości i zarzutów do ustawy, ze strony także instytucji państwowych, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale także ze strony stowarzyszeń, czy innych podmiotów prawnych. M.in. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności zarzuca niedookreślenia przeznaczenia Rejestru, co rodzi poważne ryzyko, w jakim celu będą wykorzystane dane zbierane w Rejestrze. Ustawa nie zawiera także jasnego katalogu środków bezpieczeństwa finansowego, co może pozwolić na jej dość dowolną interpretację.

Czynności analityczno-informacyjne na Rejestrze (CRBR) podejmowane będą przez służby specjalne – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, które będą mogły wymieniać informację z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Marszałkowską, Służbą Ochrony Państwa, Państwową Strażą Pożarną, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Krajową Administracją Skarbową, Żandarmerią Wojskową i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

„Jedyną służbą, która nie będzie miała dostępu do naszych informacji będzie Pogotowie Ratunkowe. Dlaczego dostęp do nich będzie miała Straż Pożarna, albo inne służby, które nie są do tego uprawnione.”

Ustawa wymierzona jest m.in. w:

– wykrywanie transakcji wykonywanych przy użyciu walut wirtualnych;

– ograniczenie wykorzystania anonimowych instrumentów przedpłaconych;

– zwiększenie transparentności informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym oraz porozumień prawnych.

Projekt będzie dotyczył również kart prepaidowych i kryptowalut. Komisja Finansów Publicznych w pierwszym czytaniu zaproponowała zmiany, uniemożliwiające korzystania z walut wirtualnych przez osoby skazane za wybrane przestępstwa.

Poseł Michał Urbaniak nazwał projekt ustawy „głęboką patologią”: „Absurdalnym faktem jest to, że taka ustawa jest procedowana w Sejmie w oparciu o uzasadnienie, które jest sprzed wielu lat i w zasadzie Polski nie dotyczy. (…) My jako Konfederacja będziemy przeciwko tej ustawie i żądamy od rządu, aby sam się z niej wycofał.”

CAŁOŚĆ KONFERENCJI