Konfederacja w sprawie skandalicznych słów szefa MSZ Izraela! - Konfederacja

Konfederacja w sprawie skandalicznych słów szefa MSZ Izraela!

Politycy Konfederacji zabrali głos w sprawie nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego i skandalicznych słów władz izraelskich w tej sprawie, wspieranych przez polityków amerykańskich. 
“Nie może być tak, że inne państwa będą dyktować Polakom, w jaki sposób mają ustanawiać swoje prawo. Jakkolwiek krytyczni jesteśmy w ogromnej liczbie spraw względem tego rządu, nigdy nie pozwolimy na to, by nasze polskie państwo poddawało się naciskom zewnętrznym, by dyktowano mu z zagranicy, jakie ma przyjmować nowelizacje prawa, jakie ma mieć stosunki własnościowe. A już w szczególności nigdy nie zgodzimy się na to, żeby dyktowano nam z zagranicy prawo, które miałoby faworyzować grupę ludzi ze względu  na ich pochodzenie. Byłoby to prawo po prostu rasistowskie.| – tak całą sytuację skomentował poseł Krzysztof Bosak
“Szantaż pamięcią o Holokauście jest idiotyczny, bo nowelizacja KPA nie ma nic wspólnego z pamięcią o Holokauście. (…) Uważamy, że na te obelgi i pomówienia polityków izraelskich należy odpowiedzieć ze święta obojętnością i stoickim spokojem. Jeżeli Izrael nie chce mieć dobrych stosunków z państwem polskim, to po prostu ich nie będzie miał. To jest strata Izraela, a nie państwa polskiego.” – dodał Bosak
Bosak przypomniał, że w tej sytuacji z sejmowej zamrażarki należy wyciągnąć ustawę Stop 447, która według polityków Konfederacji w  najskuteczniejszy sposób broni Polskę przed spłatą roszczeń środowisk żydowskich.
Janusz Korwin-Mikke: “Żądamy, żeby rząd polski zachowywał normalne obyczaje międzynarodowe, a w ich myśl państwa wypowiadają się w sprawie swoich obywateli. Państwo Izrael nie ma żadnego prawa do występowania w imieniu Żydów, którzy nie są obywatelami państwa Izrael”. – prezesa Partii KORWiN dodał – Byłoby dziwne, gdyby umarł zamożny Polak w Ameryce, obywatel amerykański, a państwo polskie domagało by się, żeby jego mienie przekazać innemu Polakowi w Ameryce, bo to też jest Polak. Jest to wprowadzenie pierwiastka nacjonalistycznego do Kodeksu Cywilnego.”

CAŁOŚĆ KONFERENCJI