Konfederacja prezentuje ustawę o wsparciu osób z niepełnosprawnościami! - Konfederacja

Konfederacja prezentuje ustawę o wsparciu osób z niepełnosprawnościami!

Politycy Konfederacji zaprezentowali w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakładający zniesienie zakazu pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Autorem projektu jest poseł Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak: „To dziwny rodzaj pomocy państwa, kiedy w zamian za pieniądze nieodpowiadające normalnemu wynagrodzeniu, jednocześnie wraz z tymi pieniędzmi przekazuje się zakaz pracy, a w zasadzie zakaz legalnej pracy, bo oczywiście to wypycha ludzi objętych taką pomocą do szarej strefy.”

Bosak zakłada, że projekt zyska poparcie innych ugrupowań w parlamencie: „Jestem pewien, że sprawa jest ponadpolityczna, dlatego uda się zebrać podpisy i wprowadzić to do normalnego trybu legislacyjnego.”

Obecne zapisy w ustawie z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych zakazują wykonywania pracy opiekunom osób z niepełnosprawnościami, jeśli ci otrzymują na opiekę świadczenia socjalne. Problem w tym, że ta pomoc jest nieporównywalnie mała w stosunku do dochodów z legalnie wykonywanego zawodu, które wielu opiekunów osób z niepełnosprawnościami mogłoby osiągnąć. W jednym przypadku jest to raptem 600 zł miesięcznie.

Projekt Krzysztofa Bosaka uzyskał poparcie fundacji „Ruch ku Samodzielności”, którego liderka Zofia Kawałek była obecna na konferencji: „Będąc prezesem fundacji, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodziną, wspieram taką zmianę ustawy, ze względu na to, ze takie osoby (opiekunowie) muszą decydować się czy poświęcić się opiece nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, czy zacząć pracę i oddawać je do ośrodków. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych często jest kosztowna, więc takie osoby muszą korzystać z kolejnej pomocy. I tak uczymy ich tego, że tylko sięgamy po pieniądze, ale też sami tych pieniędzy nie zarobimy, bo jest to zabronione.”

Jacek Wilk: „To, że się odbiera opiekunom osób z niepełnosprawnościami możliwość zarobkowania nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Ta sfera jeśli chodzi o pomoc osobom, które popadły w ubóstwo bez swojej winy, to jest jedna z tych nielicznych sfer, w którym państwo czy władze publiczne powinny być aktywne, ale wiemy wszyscy, że ta aktywność jest niewystarczająca, jest mydleniem oczu. (…) Tego typu zmiana nie przynosi żadnych kosztów po stronie państwa i nie nadwyręży budżetu.” – Wilk zauważył, że przywrócenie możliwości legalnej pracy dla tych osób, może jedynie powiększyć wpływy do budżetu z tytułu płaconych przez te osoby podatków.

Projekt ustawy

Link do całości konferencji: https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019/videos/277602373747657