„Aby więcej polskie lasy nie były zamykane przed Polakami” - Konfederacja

„Aby więcej polskie lasy nie były zamykane przed Polakami”

Anna Siarkowska. Wystąpienie w Sejmie w dniu 16 sierpnia 2023 roku.

– Mam ogromną przyjemność w imieniu koła Konfederacji zabrać głos w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o lasach. Mam ogromną przyjemność, ponieważ sama byłam również zaangażowana w zbiórkę pod tym obywatelskim projektem ustawy. Koło Konfederacji popiera ten obywatelski projekt.

– Zanim jednak przejdę do jego zalet, trzeba wskazać zasadniczą wadę – wadę, którą jeszcze można naprawić. W ustawie bowiem nie ma ani słowa o zakazie zamykania lasów! Tak, bo ta sytuacja, do której doszło w trakcie pandemii covid-19, kiedy to Polakom ograniczono wstęp do lasów, kiedy ograniczano możliwość korzystania ze świeżego powietrza, z wytchnienia na łonie przyrody – taka sytuacja absolutnie nie może się więcej powtórzyć!

– I dlatego składamy poprawkę do tej ustawy, która zagwarantuje, że więcej polskie lasy nie będą zamykane przed Polakami!

– W tym kontekście również warto podkreślić zalety tej ustawy. Zaletą tej ustawy jest przede wszystkim to, że odpowiada ona na realne zagrożenie ze strony eurokratów. Eurokratów, którzy dzisiaj robią wszystko, aby rozszerzyć swoje wpływy w państwach członkowskich i wchodzą w domeny, które do tej pory należały do państw członkowskich. Unijne elity robią wszystko, aby przejąć kontrolę nad polskimi lasami. Nad polskimi lasami, które przecież stanowią aż 1/3 terytorium naszego kraju. Stanowią również ważny strategiczny obszar. Przecież surowiec pozyskiwany z lasów jest bardzo istotny dla naszej gospodarki. Dla przemysłu, który zapewnia kilka procent naszego PKB. I zapewnia również setki tysięcy miejsc pracy.

– Nie możemy zatem pozwolić na to, aby lasy przeszły pod zarząd unijny. Ja rozumiem, że totalna opozycja tak podchodzi do każdej ustawy, aby na złość Polakom odmrozić im uszy i w ten sposób pragnie odrzucenia tego obywatelskiego projektu. Ale właśnie ten obywatelski projekt gwarantuje, że kontrola nad tym, co się dzieje w naszych lasach, pozostanie w polskich rękach.

– Konfederacja opowiada się za przyjęciem tego obywatelskiego projektu.

Skomentuj