STANOWISKO KONFEDERACJI W SPRAWIE PROTESTU MEDIÓW - Konfederacja

STANOWISKO KONFEDERACJI W SPRAWIE PROTESTU MEDIÓW

Konfederacja Wolność i Niepodległość popiera dzisiejszy protest przeciwko nowemu podatkowi od reklam.

Wprowadzanie kolejnych podatków pod pretekstem walki z COVID-19 jest przez nas krytykowane od samego początku. Zajęliśmy również jasne stanowisko w sprawie podatku od reklam, który stał się powodem dzisiejszego protestu. Nie ma naszej zgody na kolejne szkodliwe, fiskalne działania rządu, zagrażające przy tym wolności słowa w przestrzeni publicznej.
Zwracamy jednak uwagę, że niektóre media nie protestowały, gdy poprzednie rządy i obecny nakładały kolejne podatki na inne branże niż ich własna.
Zachęcamy wszystkie media, by dołączyły do protestów przeciwko innym podatkom nakładanym i podnoszonym przez rząd: podwójnemu opodatkowaniu spółek komandytowych, ograniczeniu ulgi abolicyjnej, podniesieniu podatku akcyzowego, wprowadzeniu podatku cukrowego, czy podwyżce składek ZUS dla przedsiębiorców.
Konfederacja zawsze będzie stać na straży polskiej własności, prostych i niskich podatków, wolności gospodarczej oraz swobody wypowiedzi.