Wystawiamy rachunek Ukrainie! Koszt pomocy: 100 mld zł - Konfederacja

Wystawiamy rachunek Ukrainie! Koszt pomocy: 100 mld zł

Krzysztof Bosak:
– Jesteśmy pod ambasadą Ukrainy po to, żeby skomentować rosnące napięcia i zapowiedziane przez rząd Ukrainy działania odwetowe wobec Polski za utrzymanie ceł na produkty rolne z Ukrainy, które zaczęły niszczyć polski rynek rolny. Władze Ukrainy zapowiedziały zaskarżenie Polski do Światowej Organizacji Handlu, co samo w sobie jest niedorzecznością, bo zaskarżyć mogą całą Unię Europejską, a nie samą Polskę, oraz wprowadzenie ceł odwetowych na niektóre produkty z Polski.

– Ta sytuacja prowadzi nas do gorzkiego podsumowania tzw. przyjaźni prezydenta Dudy z prezydentem Zełeńskim i tzw. partnerskich stosunków pomiędzy rządem Polski a rządem Ukrainy. Widzimy, że te stosunki partnerskie nie są. One były napięte przed wojną. Także przed wojną pojawiały się elementy blokady transportowej – pamiętamy spór o pozwolenia dla kierowców ciężarówek.

– Dziś mamy wielki spór o politykę handlową, w szczególności w sektorze rolnym i Konfederacja pojawia się pod ambasadą Ukrainy, żeby wystawić rachunek za pomoc. Bowiem to wszystko co Polska robi, jeżeli popatrzymy na podsumowanie kosztów, na liczby bezwzględne w relacji do PKB to jedna z najhojniejszych, o ile nie najhojniejsza polityka wobec państwa ukraińskiego.
Niestety, władze w Kijowie okazują się tutaj kompletnie niewdzięczne. Uważają, że mogą Polskę traktować z góry, roszczeniowo, że mogą nie uwzględniać bardzo skromnie i nieśmiało artykułowanych interesów państwa polskiego przez rząd PiS. (…)

– Dane Instytutu Gospodarki Światowej z Kilonii. Zdajemy sobie sprawę, że te dane są znacząco niedoszacowane i niepełne.
Instytut wycenia pomoc militarną dla Ukrainy na ponad14 mld zł.
Pomoc humanitarną świadczoną przez państwo polskie dla Ukrainy na 4 mld zł.
Pomoc finansową na ponad 1,5 mld zł.
Pomoc obywatelom Ukrainy wyświadczoną przez państwo polskie na bazie specustaw, które popierały wszystkie siły opozycyjne poza Konfederacją, na ponad 70 mld zł.
Pomoc prywatną Polaków, wyświadczoną przez polskie gospodarstwa domowe, ponad 10 mld zł.
Suma przekracza 100 mld zł. (…)

Komentarze (1)