Tyle Polska płaci Światowej Organizacji Zdrowia! „To chore!” - Konfederacja

Tyle Polska płaci Światowej Organizacji Zdrowia! „To chore!”

Tomasz Płaczek otrzymał z Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na pytanie o to jak wysokie składki Polska wpłaca do Światowej Organizacji Zdrowia.

Tomasz Płaczek: Otrzymałem odpowiedź. CHORE! Wysokość wpłacanych składek przez POLSKIE Ministerstwo Zdrowia na rzecz „niemal prywatnej” organizacji, jaką jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), przekroczyła w samych tylko latach 2017-2022 kwotę: 100 MILIONÓW ZŁOTYCH!

Że co???? Przepraszam, ale… co dokładnie Polacy otrzymują w zamian? Pytam jako poseł Konfederacji, bo coś tutaj EWIDENTNIE WYMAGA SPRAWDZENIA I REAKCJI…

Źródło: interwencja poselska/pismo o sygnaturze WMO.050.2.2023.KK

Komentarze (10)