Wzywamy rząd do stanowczej reakcji na bezczelność władz izraelskich! - Konfederacja