Konfederacja w sprawie wysłuchania Polski w Radzie Unii Europejskiej - Konfederacja