Sprzeciwiamy się likwidacji rybołówstwa na Zalewie Wiślanym! - Konfederacja