Podsumowanie I tury kampanii wyborczej - Konfederacja