Oświadczenie Konfederacji w sprawie protestu mediów - Konfederacja