Polityka energetyczna Polski do 2040! - Konfederacja