Konflikt kulturowy - perspektywa polityczna. Debata z udziałem Roberta Winnickiego! - Konfederacja