Czy rząd pognębi rolników?! Planowany zakaz małej działalności - Konfederacja