Polski rząd kompletnie lekceważy ten niebezpieczny projekt WHO! - Konfederacja

Polski rząd kompletnie lekceważy ten niebezpieczny projekt WHO!

Włodzimierz Skalik, wystąpienie w Sejmie, 29 listopada 2023 w temacie “pozbawienia Polski na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia suwerenności w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia”.

– Liczne grono różnych środowisk wyraża zaniepokojenie prowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia pracami nad zmianami międzynarodowych przepisów zdrowotnych IHR 2005. Niepokój ten wzmagany jest brakiem debaty publicznej nad projektem zmierzającym do pozbawienia Polski na rzecz WHO suwerenności w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.

WHO, która jest opanowana przez korporacje farmaceutyczne, zarządzana przez Tedrosa Ghebreyesusa, dyrektora generalnego, funkcjonariusza Partii Komunistycznej, oskarżonego przed Trybunałem w Hadze oraz w Etiopii, o zbrodnie ludobójstwa.

Po trzech naszych interwencjach poselskich stwierdzamy, iż polski rząd kompletnie lekceważy ten niebezpieczny projekt. Okazuje się, że strona polska upoważniła Komisję Europejską do reprezentowania Polski w negocjacjach z WHO. Wczoraj dowiedziałem się, iż na kilka dni przed posiedzeniem grupy roboczej WHO, która odbędzie się w Genewie w przyszłym tygodniu, polska delegacja nie ma jeszcze wypracowanego stanowiska.

Zamierza natomiast łaskawie przeanalizować wytyczne Komisji Europejskiej, które spłynęły do Ministerstwa dzień wcześniej. Będąc w Ministerstwie Zdrowia, zażądałem przekazania mi wytycznych Komisji Europejskiej. Niestety pani Ewa Nowacka, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, odmówiła udostępnienia mi tej informacji.

Polskie władze swoją ignorancją i zaniechaniem narażają Polaków na ryzyka tego totalniackiego projektu, który zacznie obowiązywać w Polsce po zatwierdzeniu go przez WHO w maju przyszłego roku. WHO zmieni się wówczas z organu doradczego na organ zarządzający.

Jeśli zmiany przepisów i HR 2005 wejdą w życie w obecnej wersji i bez sprzeciwu polskiego rządu, nasi rodacy będą narażeni na przymus stosowania profilaktyki, terapii i leków wskazanych przez WHO. Na uzależnienie swobody przemieszczania się od dostosowania się do przymusowych szczepień, również będących w fazie badań. Oraz do innych zarządzeń WHO. Na leki i terapie, których stosowanie, uwaga, już nie będzie musiało odbywać się z zachowaniem praw człowieka i godności osoby ludzkiej. Na totalną inwigilację i wszechobecne gromadzenie oraz wykorzystywanie danych medycznych.

Jeśli to prawo, ten system zniewolenia i terroru wejdzie w życie, nie pozostanie nam nic innego, by uchronić swoich rodaków poprzez opuszczenie przez Polskę struktur WHO.

Skomentuj