Niemcy zwożą nam imigrantów. 18 pytań Bosaka do ministra Duszczyka - Konfederacja

Niemcy zwożą nam imigrantów. 18 pytań Bosaka do ministra Duszczyka

Krzysztof Bosak na serwisie X.

Polsat opisał sprawę przerzucenia Erytrejczyków i Etiopczyka przez Niemców pod Szczecin — sprawę którą wczoraj nagłośniłem dzięki materiałowi Kołbaskowo TV. Straż Graniczna potwierdziła, że są to ludzie, którzy złożyli wnioski o azyl w Polsce. W związku z tym mam 18 pytań do ministra Macieja Duszczyka:

1. Czy Pan Minister zna tę sprawę i poprosił właściwe służby o informacje w tej sprawie?

2. Czy pozostawienie przez niemieckie służby na naszym terytorium imigrantów bez odbioru ich przez polskie służby jest praktyką akceptowaną przez polski rząd?

3. Czy takie przewiezienie i pozostawienie imigrantów było poprzedzone przekazaniem informacji o takim działaniu i o nich stronie polskiej?

4. Jeśli była poprzedzająca informacja strony niemieckiej to której instytucji przekazana i jakim kanałem oraz jaka była reakcja strony polskiej?

5. Czy w opinii polskiego rządu porzucenie tych imigrantów to była procedura readmisji czy siłowego zawrócenia nielegalnych imigrantów („pushback”) czy jeszcze jakaś inna procedura uzgodniona między Polską a Niemcami?

6. Czy przekazana stronie polskiej dokumentacja dotycząca porzuconych pod Szczecinem Erytrejczyków i Etiopczyka była przekazana we właściwym zakresie, czasie i formie, w stosunku do zawartych uzgodnień i ich podstawy prawnej?

7. Jeśli nie było to uzgodnione to w jaki sposób rząd w tej kolejnej podobnej sprawie wyraził protest?

8. Jaka była odpowiedź strony niemieckiej i czy są planowane kolejne kroki?

9. W jaki sposób rząd zamierza uniemożliwić stronie niemieckiej dalsze postępowanie zgodnie z tym schematem?

10. Czy jest planowane przywrócenie wyrywkowych kontroli na granicy polsko-niemieckiej?

11. Czy jest prowadzona obserwacja przejść granicznych z Niemcami przez polskie służby pod kątem monitoringu operowania służb niemieckich na polskim terytorium?

12. Czy porzuceni imigranci z Erytrei i Etiopii to ludzie, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polska-Białoruś? Jeśli nie to jak znaleźli się w Polsce?

13. Czy wnioski o azyl złożyli oni po namowach lewicowych organizacji pozarządowych?

14. Czy były to organizacje działające w strefie przygranicznej za zgodą rządu?

15. Dlaczego ci imigranci poruszają się swobodnie po kraju zamiast oczekiwać na decyzję azylową w zamkniętym ośrodku SG lub innym strzeżonym miejscu?

16. Ile miesięcy szacunkowo będzie trwać rozpatrzenie ich podań o azyl? W przypadku trudności z określeniem czasu rozpatrzenia wniosków proszę o podanie średniego czasu i maksymalnego dopuszczanego przez Ministra czasu rozpatrzenia takich wniosków.

17. Czy bezprawne opuszczenie terytorium Polski nie jest wystarczającym powodem odmówienia im azylu?

18. Czy w związku z odmową udzielenia azylu zostaną z Polski deportowani i ile szacunkowo miesięcy to zajmie? W przypadku trudności określenia czasu deportacji proszę o podanie średniego czasu realizacji deportacji niepożądanych obywateli państw Afryki, z rozbiciem na poszczególne kraje.

Artykuł opisujący sprawę: https://polsatnews.pl/wiadomosc/2024-06-26/niemieccy-policjanci-zawrocili-migrantow-nagrano-kolejny-przypadek/

Komentarze (1)