Konfederacja w sprawie Banasia: Jest zlecenie z Nowogrodzkiej na obecnego szefa NIK - Konfederacja

Konfederacja w sprawie Banasia: Jest zlecenie z Nowogrodzkiej na obecnego szefa NIK

Posłowie Konfederacji zabrali głos w sprawie konfliktu rządu z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem. Ich zdaniem istnieje potrzeba polityczna po stronie Prawa i Sprawiedliwości, by odsunąć NIK od kontrolowania działań władzy.

Poseł Robert Winnicki, który jeszcze kilka tygodni temu składał do NIK wnioski i kontrolę rządu, tak komentuje sytuację związaną z konfliktem na linii PiS-NIK: Od 2019 roku tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że służby specjalne Mariusza Kamińskiego prowadzą operację przeciwko Marianowi Banasiowi. Widać, że jest zlecenie z Nowogrodzkiej na obecnego szefa NIK, ponieważ przez dwa lata nie udało się zebrać materiałów, które wskazywałyby na to, że szef NIK nie powinien pełnić swojej funkcji i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. (…) To wszystko wskazuje na to, że istnieje potrzeba polityczna tzw. „gonienia króliczka”, a nie złapania. Istnieje potrzeba polityczna, żeby Mariana Banasia po prostu odwieść od kontrolowania władzy.

Konfederacja składała, składa i będzie składać do NIK wnioski o kontrolę, chociażby tak jak ostatnio w Ministerstwie Zdrowia, żeby NIK skrupulatnie przyglądał się i patrzył tej władzy na ręce. – dodał lider Ruchu Narodowego.

Poseł Dobromir Sośnierz: To co widzimy to jest kolejny etap rozkładu wewnętrznego państwa polskiego. Widać, że instytucje państwowe lekceważą się nawzajem, że ten atak na NIK, dyktowany wyłącznie bieżącymi potrzebami politycznymi, jest kolejnym dowodem na to, że PiS nie szanuje innych instytucji.

Wzywamy prezesa Mariana Banasia do jak najszybszej publikacji raportu poświęconego wyborom kopertowym. A po drugie, wzywamy rząd do odpowiedzi na to, dlaczego służby specjalne w ten sposób nękają otoczenie prezesa NIK i dlaczego śledztwo, które prowadzą dwa lata, nie przynosi żadnych konkluzji.  – zakończył Robert Winnicki.

CAŁOŚĆ KONFERENCJI