Czas już na RESET KONSTYTUCYJNY! - Konfederacja

Czas już na RESET KONSTYTUCYJNY!

Czas już na RESET KONSTYTUCYJNY!

Polska potrzebuje resetu konstytucyjnego, zakończenia wojny plemiennej, która zaszła już zdecydowanie za daleko! Uznajemy za konieczne dla dobra Polski i Polaków zakończenie tych jałowych sporów, które bardziej przypominają porachunki mafijne niż odpowiedzialne działania polityków!

Założenia jakie proponujemy to:
a) Oczyszczenie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa
b) Poprawka do Konstytucji i jednocześnie wybór nowych składów SN, TK i KRS (większością konstytucyjną)
c) Odpartyjnienie SN, TK i KRS
d) “Starzy” sędziowie wracają na dotychczasowe stanowiska albo przechodzą w stan spoczynku

Kwestionowanie ww. organów, a teraz jeszcze potencjalne kwestionowanie Sejmu może doprowadzić Polskę do katastrofy. Dlatego proponujemy nowy wybór sędziów. Ponad podziałami, gdzie wszystkie strony zaakceptują skład osobowy i jednocześnie żadna ze zwaśnionych stron nie będzie miała większości i nie osiągnie jej w bieżącej kadencji Sejmu.

Naród skłócony i podzielony to naród słaby – tymczasem gdy w Polsce rozwija się wojna plemienna w Brukseli proceduje się zwiększenie kompetencji UE które zakładają bardzo mocne ograniczenie roli i praw państw członkowskich, w praktyce pozbawią nas suwerenności robiąc z Polski jeden z europejskich landów! Z drugiej strony za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Zagrożenia więc przychodzą ze wschodu i z zachodu!

Musimy być gotowi stawić im czoła, a nie zrobimy tego pogrążając państwo w dalszej eskalacji wojny plemiennej PO-PiS-u!

Skomentuj