To uderza w najmniej zamożnych Polaków - Konfederacja