Grzegorz Braun na konwencji samorządowej - Konfederacja