Pierwszy projekt ustawy Konfederacji poddany pod obrady! - Konfederacja