Konrad Berkowicz: Tuskowi zostało 5 dni i 92 obietnice - Konfederacja