Wicemarszałek Bosak z wizytą w gospodarstwie Julity Olszewskiej - Konfederacja