Polityka Unii dąży do likwidacji rolnictwa - Konfederacja