Wielka Konwencja Samorządowa Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców - Konfederacja