Braun podsumowuje posiedzenie Sejmu - Konfederacja