Absurdalne nagrody za Nowy Ład dla urzędników Ministerstwa Finansów! - Konfederacja