Patologia systemu kontraktowania świadczeń w zakresie opieki paliatywnej dla osób cierpiących. - Konfederacja