Tusk dopuścił się zdrady dyplomatycznej! - Konfederacja

Tusk dopuścił się zdrady dyplomatycznej!

Tusk dopuścił się zdrady dyplomatycznej!

Donald Tusk uznał prymat prawa UE nad prawem polskim, przez co dopuścił się zdrady dyplomatycznej!
Przyznała to sama Ursula von der Leyen po wizycie w Polsce i spotkaniu z premierem. Dlatego jako Konfederacja składamy zawiadomienie do prokuratury! Donald Tusk musi odpowiedzieć za zdradę.

Zgodnie z art. 129 kk Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Trybunał Konstytucyjny już wielokrotnie wypowiadał się w sposób jednoznaczny w tej kwestii w 2005 i 2011 roku.
• W 2005 roku orzekł, że “Konstytucja pozostaje – z racji swej szczególnej mocy – prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji w niektórych sprawach”.
• W wyroku z 16 listopada 2011 roku TK pod przewodnictwem prof. Andrzeja
Rzeplińskiego podkreślił, że “Konstytucji został jednoznacznie zagwarantowany status najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.“

Donald Tusk stwierdzając nadrzędność prawa UE nad krajowym, również nad Konstytucją RP dokonał zdrady dyplomatycznej i powinien zostać pociągnięty za to do odpowiedzialności!

Skomentuj