PO i PiS zrobiły z Polski śmietnik na niebezpieczne odpady! - Konfederacja

PO i PiS zrobiły z Polski śmietnik na niebezpieczne odpady!

PO i PiS zrobiły z Polski śmietnik na niebezpieczne odpady!

Rządy PO i PiS zrobiły z Polski wielki śmietnik na niebezpieczne odpady! Według szacunków Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Polsce jest składowanych ok. 800 tysięcy ton nielegalnych i niebezpiecznych odpadów!

W miniony weekend wybuchł olbrzymi pożar niebezpiecznych substancji na jednym ze składowisk odpadów w Zielonej Górze. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zakomunikował, że w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne związki chemiczne, potencjalnie rakotwórcze.

Chemikalia były składowane w hali magazynowej na prywatnej posesji od 2012 roku, a samorządu nie było stać na ich usunięcie. Spółka, która składowała odpady, otrzymała potrzebne zgody od ówczesnego starosty zielonogórskiego, związanego z PO. Pomimo otrzymania zgody, spółki nie było stać ani na zapłacenie kary w wysokości 100 tysięcy PLN, ani na milionowe koszty utylizacji odpadów. Problem spadł więc na miasto, które nic z tym nie zrobiło. W efekcie doszło do katastrofy ekologicznej i narażenia zdrowia mieszkańców. Czas przywrócić odpowiedzialność urzędników za wydawane decyzje!

Według ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2017-2022 miały miejsce 754 pożary miejsc gromadzenia odpadów, również nielegalnych. NIK podkreślił, że wiele z tych pożarów wynikało z działań nielegalnych, jak celowe podpalenie lub niedochowanie należytej staranności przy zabezpieczeniu wysypisk. Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ oszacował w roku ubiegłym, że szara strefa może stanowić w gospodarce odpadami nawet 40%, co przekłada się na wartość 6 miliardów złotych rocznie.

Zarówno PiS, jak i PO były nieskuteczne w zwalczaniu nielegalnych składowisk odpadów!
Konfederacja posprząta Polskę – najpierw wyrzucimy PiS i PO z sejmu, a następnie wyrzucimy niebezpieczne odpady z Polski!

Skomentuj