Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej - Konfederacja

Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej

Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej

Polskę zalewa fala imigrantów, którym przyjazd do Polski na masową skalę umożliwia rząd PiS-SuwPol. Konfederacja proponuje wprowadzenie Pakietu odpowiedzialnej polityki migracyjnej, które zapobiegnie sytuacji z jaką już boryka się wiele państw Zachodniej Europy.

Główne punkty pakietu odpowiedzialnej polityki migracyjnej:

 1. Likwidacja socjalu dla imigrantów
 2. Jak najszybszy powrót uchodźców do krajów pochodzenia
 3. Limit napływu imigrantów
 4. Dekoncentracja imigracji
 5. Procedury gwarantujące bezpieczeństwo
 6. Zasada “zero tolerancji”
 7. Delegalizacja szariatu
 8. Zakończenie umiędzynaradawiania szkół wyższych
 9. Ochrona języka polskiego
 10. Presja integracyjno-asymilacyjna
 11. Obywatelstwo wyróżnieniem
 12. Powrót Polaków

Skomentuj