Kolejne obostrzenie rządu uznane za BEZPRAWNE! - Konfederacja

Kolejne obostrzenie rządu uznane za BEZPRAWNE!

Kolejne obostrzenie rządu uznane za BEZPRAWNE!

Kolejne obostrzenie rządu uznane za BEZPRAWNE!
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że przepisy o automatycznej kwarantannie po powrocie z zagranicy są niezgodne z polską konstytucją!

WSA rozpoznawał skargę B.B w związku z nałożeniem na nią kwarantanny po powrocie z Egiptu. Sędziowie jasno określili, że taki obowiązek jest niezgodny z prawem. Kobieta przebywała w Egipcie kilka dni na przełomie 20/21 roku w celach zawodowych. Sanepid nałożył na kobietę, jak na każdego powracającego z zagranicy, kwarantannę. Skarżąca nie zgodziła się na to, tłumacząc, że była w pracy i sprawa trafiła do sądu.

– W ocenie sądu, przepis rozporządzenia nakładający na każdą osobę przekraczającą granicę obowiązek poddania się kwarantannie jest niezgodny z ustawą oraz Konstytucją – widnieje w uzasadnieniu wyroku uwzględniającego skargę. WSA raz jeszcze przypomniał, że różnego rodzaju ograniczenia można wprowadzić jedynie za pomocą ustawy. Tej nie ma, jest tylko rozporządzenie. Sąd odnosząc się do tych przepisów podkreślił, że “tryb ich wprowadzenia, doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności przemieszczania się”.

W skardze pojawił się również wniosek o unieważnienie rozporządzenia, które m.in. określna zasadę kierowania na przymusową kwarantannę niemal wszystkich przekraczających granice RP. Sąd jednak przypomniał, że od tego jest Trybunał Konstytucyjny. Wyrok jest nieprawomocny.

Od samego początku mówiliśmy, że rządowe obostrzenia są bezprawne i jako jedyni w Sejmie walczyliśmy z nielegalnymi restrykcjami, dewastującymi nasze życie społeczno-gospodarcze. Od miesięcy kolejne wyroki sądów przyznają nam rację i nie zostawiają suchej nitki na rządowych obostrzeniach! Nielegalne było nie tylko zamykanie firm, ale również ograniczanie swobód obywatelskich. Potwierdzają to Sąd Najwyższy, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, sądy rejonowe.
Teraz w taki sam, nielegalny sposób, władza przywraca kolejne obostrzenia i próbuje siłą wprowadzać niekonstytucyjne paszporty covidowe i segregację sanitarną. NIE WOLNO się godzić na to rządowe BEZPRAWIE!

Skomentuj