Kolejna fala sądowych wyroków miażdży bezprawne obostrzenia rządu! - Konfederacja

Kolejna fala sądowych wyroków miażdży bezprawne obostrzenia rządu!

Kolejna fala sądowych wyroków miażdży bezprawne obostrzenia rządu!

Kolejna fala sądowych wyroków miażdży bezprawne obostrzenia rządu!
Sąd Okręgowy w Białymstoku prawomocnie umorzył postępowania we wszystkich 26 sprawach związanych z nieprzestrzeganiem zakazu demonstracji i nakazu noszenia maseczki! Sprawa dotyczy manifestacji przeciwko nielegalnym restrykcjom i segregacji sanitarnej, która odbyła się w Białymstoku 18 kwietnia. Demonstracja LEGALNA, obostrzenia NIELEGALNE!

Sąd Rejonowy w Białymstoku masowo oddala wnioski policji o ukaranie za udział w nielegalnej demonstracji i za brak maseczki. Policja zaskarża te postanowienia do Sądu Okręgowego. Ten, jak dotąd, we wszystkich 26 sprawach o łamanie art. 116 Kodeksu wykroczeń podtrzymał postanowienia sądu I instancji. – Sąd Okręgowy w Białymstoku nie uwzględnia zażaleń Komendanta Miejskiej Policji w Białymstoku i we wszystkich sprawach z art. 116 § 1a Kw, które wpłynęły w tym roku, utrzymuje zaskarżone postanowienia w mocy – poinformowało biuro prasowe sądu.

Jak stwierdził sąd “ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób”.

Sąd Rejonowy uznał też – przywołując przy okazji wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 28 stycznia 2021 r. – że chcąc ograniczać prawa i wolności człowieka władza wykonawcza i ustawodawcza powinna korzystać “z innego mechanizmu działania. Chodzi mianowicie o ogłoszenie jednego z trzech stanów nadzwyczajnych w rozumieniu art. 228 Konstytucji, co mogłoby skutkować ograniczeniem stosownych wolności i praw człowieka, w tym prawa do zgromadzeń”. Oddalił też zarzuty braku noszenia maseczki, uznając, że warunkiem uznania czynu za wykroczenie jest stwierdzenie jego społecznej szkodliwości. A że czyn “miał zaistnieć w przestrzeni otwartej”, to “niepodobna twierdzić, jakoby zachowanie obwinionego mogło komukolwiek zagrażać”. Tym bardziej, że niedługo później zniesiono obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu.

Od samego początku mówiliśmy, że rządowe obostrzenia są bezprawne i jako jedyni w Sejmie walczyliśmy z nielegalnymi restrykcjami, dewastującymi nasze życie społeczno-gospodarcze. Od miesięcy kolejne wyroki sądów przyznają nam rację i nie zostawiają suchej nitki na rządowych obostrzeniach! Nielegalne było nie tylko zamykanie firm, ale również ograniczanie swobód obywatelskich. Potwierdzają to Sąd Najwyższy, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, sądy rejonowe.
Teraz w taki sam, nielegalny sposób, władza przywraca kolejne obostrzenia i próbuje siłą wprowadzać niekonstytucyjne paszporty covidowe i segregację sanitarną. NIE WOLNO się godzić na to rządowe BEZPRAWIE!

Skomentuj