Kierowco, uważaj! - Konfederacja

Kierowco, uważaj!

Kierowco, uważaj!

Kierowco, uważaj!
Od 1 stycznia weszły w życie drakońskie podwyżki mandatów dla kierowców!

Zgodnie z nowym taryfikatorem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej – o 41-50 km/h – 1000 zł; o 51-60 km/h – 1500 zł; o 61-70 km/h – 2000 zł; o 71 km/h i więcej – 2500 zł.
Podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł, podwyższono maksymalną wysokość mandatu za wykroczenie do 8 tys. zł, za przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h minimalna grzywna wyniesie 800 zł. Przepisy zwiększają również wysokość grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym – z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tys. zł. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych.

Do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano wykroczenie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie. Karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Grzywna nie niższa niż 4000 zł będzie groziła za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postepowaniu w sprawach o przestępstwo.
W niektórych przypadkach wzrosty kar będą 100-krotne!

Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Ponadto wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2020 r. wynosił w Polsce 1919 zł, a w ustawie zapisano, że sąd za wykroczenia będzie mógł nałożyć maksymalną kwotę grzywny w wysokości 30 tys. zł. To 15-krotność średniego miesięcznego dochodu rozporządzalnego!

Jako #Konfederacja składaliśmy wnioski o odrzucenie tego projektu już w pierwszym czytaniu, potem składaliśmy poprawki, by choć trochę te skandaliczne przepisy zmienić, ale zamordyści z partii systemowych byli nieugięci…
KO, Lewica i PSL w mediach udaje opozycję wobec rządu, a gdy przychodzi co do czego, to głosują razem z PiS przeciwko kierowcom! PODAJCIE DALEJ!

Skomentuj