Brawo dla TAKO SUSHI! - Konfederacja

Brawo dla TAKO SUSHI!

Brawo dla TAKO SUSHI!

Brawo dla TAKO SUSHI!
Czy może być normalnie, po ludzku, z poszanowaniem praw obywatelskich? Może!
Brawa za sprzeciw wobec niekonstytucyjnej i antynaukowej segregacji sanitarnej. Segreguje się śmieci a nie ludzi! Otwarte dla WSZYSTKICH!
Do takiej postawy zachęcamy wszystkich, nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych! Nie ulegajmy polityczno-medialnej nagonce, nie dajmy się zaszczuć, podzielić i skłócić. Paszporty covidowe i segregacja sanitarna nie mają sensu!
#StopSegregacjiSanitarnej

Skomentuj