Aż 60% z tego co wypracujemy zabiera nam państwo! - Konfederacja

Aż 60% z tego co wypracujemy zabiera nam państwo!

Aż 60% z tego co wypracujemy zabiera nam państwo!

Tak państwo łupi Polaków!
Według raportu opublikowanego przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) gdy zsumuje się wszystkie daniny fiskalne, okazuje się, że pracownik oddaje państwu aż 60% wypracowanego dochodu brutto miesięcznie!

Na zabieraną przez państwo część dochodów brutto składają się według wyliczeń:
• podatek dochodowy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odpowiada za przeszło 27% obciążenia przeciętnego dochodu brutto
• podatek VAT – ok. 4,3% (Po uzyskaniu danych na temat przeciętnych wydatków konsumpcyjnych osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe okazuje się, że średnia wysokość podatku VAT przypadająca na obywatela wynosi 320,66 zł miesięcznie)
• akcyza na wybrane produkty (alkohol, tytoń, benzyna, zakup samochodu osobowego) może osiągnąć nawet 26% w ciągu miesiąca!
• podatki i opłaty lokalne – 2,4%

Komentarze (1)