Pomocna będzie tak naprawdę każda złotówka - Konfederacja

Pomocna będzie tak naprawdę każda złotówka

Pomocna będzie tak naprawdę każda złotówka

Nie mamy alternatywnych źródeł zasilania – nasi kandydaci mogą liczyć wyłącznie na Państwa życzliwe wsparcie. Za wpłaty na konto mojej kampanii serdeczne Bóg zapłać!
Pomocna będzie tak naprawdę każda złotówka.

Podczas gdy nasi przeciwnicy dysponują ogromnymi pieniędzmi dzięki dostępowi do spółek Skarbu Państwa czy spółek samorządowych, nasze budżety oparte na środkach prywatnych wyglądają o wiele skromniej.

Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek: 38 1020 1026 0000 1802 0395 5127

Tytułem: Darowizna. Jestem obywatelem Polski. Mieszkam w Polsce. Wsparcie kandydata: GRZEGORZ BRAUN

Nazwa i adres odbiorcy: Konfederacja Wolność i Niepodległość, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa

Niedopuszczalne jest wykonywanie przelewu:
– z rachunku firmowego (w tym indywidualnej działalności gospodarczej) lub zagranicznego,
– poprzez internetowych pośredników płatności (w tym Revoluta),
– przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce.

W wyżej wymienionych przypadkach środki zostaną zwrócone lub przekazane na rzecz Skarbu Państwa. Łączna kwota wpłat na konto partii od jednego Darczyńcy w całym roku 2024 nie może przekraczać 63 630 złotych.

Partia zobowiązana jest do prowadzenia dostępnego online rejestru wpłat, do którego wpisany zostanie (z imienia i nazwiska, daty oraz kwoty wpłat) każdy Darczyńca, którego suma wpłat przekroczy 10000 złotych. Dane Darczyńców wpłacających mniejsze kwoty nie będą publikowane w Internecie (chyba że Darczyńca sobie tego zażyczy).

Skomentuj