11% w sondażu prezydenckim dla Sławomira Mentzena! - Konfederacja