Wojna w PiS o redukcję zużycia gazu! Komentarz do wywiadu prof. Krasnodębskiego. - Konfederacja