Cyniczna polityka energetyczna Niemiec to zagrożenie dla suwerenności energetycznej Polski! - Konfederacja