Preferencyjne traktowanie studentów z Ukrainy na polskich uczelniach. - Konfederacja