Konferencja w Poznaniu. Prąd coraz droższy! - Konfederacja