Potrzebna PILNA KONTROLA NIK w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Konfederacja