Konfederacja interweniuje ws. kryzysu paliwowego - Konfederacja