Konfederacja interweniuje w Ministerstwie Rolnictwa - Konfederacja