Powstał Zespół ds. medycyny paliatywnej - Konfederacja