Rząd Tuska pozwolił na dalsze prace nad zmianami traktatów w Unii! - Konfederacja

Rząd Tuska pozwolił na dalsze prace nad zmianami traktatów w Unii!

Rząd Tuska pozwolił na dalsze prace nad zmianami traktatów w Unii!

Polski rząd złożył dziś w Brukseli TYLKO bezwartościowe oświadczenie krytykujące zmiany traktatów, ale nie złożył wniosku o wykreślenie tego punktu z porządku obrad! W ten sposób faktycznie NIE ZABLOKOWANO procedowania tych propozycji i trafią one teraz posiedzenie Rady Europejskiej!

Co chcą wprowadzić eurokraci? Nowe zapisy Traktatów UE zakładają m.in. likwidację prawa weta dla państw członkowskich, w tym Polski oraz decydowanie za nas o naszej polityce podatkowej, budżetowej, obronnej, migracyjnej czy klimatycznej. Jeśli te zmiany ostatecznie wejdą w życie, to staniemy się nic nie znaczącym landem w UE, a o naszych prawach decydować będą brukselskie egzekutywy!

Apelujemy do rządu Donalda Tuska, aby przestał podejmować pozorne działania, bo nie damy się na to nabrać. Wzywamy nową władzę, by stanowczo i jednoznacznie sprzeciwiła się zmianom traktatów UE! Tego oczekują od Was Polacy, według ostatnich badań większość obywateli nie chce oddawać resztek suwerenności w ręce unijnych komisarzy!

Skomentuj