Poprzemy projekt likwidacji podatku Belki - Konfederacja