Zbieramy podpisy pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej ds. śmierci Andrzeja Leppera. - Konfederacja

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej ds. śmierci Andrzeja Leppera.

Skomentuj